Velkommen

Velkommen til Aktivitetshuset i Padborg.

Ahuset er stedet hvor børn og unge kan mødes under trygge forhold.
De kan hygge sig, spille og udfolde sig kreativt.

Ahuset tilbyder desuden udlån af lokaler til ikke kommercielle formål og andre interesse grupper.

Aktivitetshuset Padborg er foreløbig lukket til og med søndag d. 29. marts. Lukningen skyldes corono-udbruddet.

Billede af hjertestarter Her finder du hjertestarteren
Billede af vores hus